Op 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) in heel Europa van toepassing. In Nederland wordt de GDPR doorgevoerd onder de naam AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In deze nieuwe Privacywet is geregeld dat u moet weten hoe wij met uw gegevens omgaan. Het is dus mijn taak u daarover te informeren. Lees daarom mijn privacyvoorwaarden Privacy-statement-4