Tarieven

Intake en consult 95,00  (90 minuten)

Vervolgconsult 70,00 (60 minuten)

 

Iedere behandeling dient na afloop direct met pinpas te worden afgerekend.

 

Vergoedingen

De consulten worden vergoed (gedeeltelijk) uit uw ziektekostenverzekering. De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering.
Let op! Veel mensen hebben het idee dat ze eerst over hun eigen risico heen moeten zijn, voordat ze in aanmerking komen voor vergoeding. Dat is niet zo. De aanvullende verzekering staat los van het basispakket en het eigen risico

 

Waar

De praktijk is gevestigd in Hoogeveen

Adres: Het Haagje 109 in Hoogeveen  (Centrum voor welzijn en gezondheid) Gratis parkeergelegenheid

 

 

Wat te doen bij onvrede of u wilt een klacht indienen

Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden mee bent. Het best is om dit met mij te bespreken. Mocht u van mening zijn dat u een klacht in wilt dienen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van beroepsverening Zhong. 
Meer informatie is te vinden op de websites van beroepsverening Zhong en de stichting complementaire en alternatieve geneeswijzen Scag

https://zhong.nl
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/acupunctuu
http://www.scag.nl/

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) in heel Europa van toepassing. In Nederland wordt de GDPR doorgevoerd onder de naam AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In deze nieuwe Privacywet is geregeld dat u moet weten hoe wij met uw gegevens omgaan. Het is dus mijn taak u daarover te informeren. Lees daarom mijn privacyvoorwaarden Privacy-statement-4