Tarieven

Consult 62,50 (60 minuten)

Consult 75 euro (75 minuten)

Iedere behandeling dient na afloop direct met pinpas, contant te worden afgerekend.

Vergoedingen

De consulten worden vergoed (gedeeltelijk) uit uw ziektekostenverzekering. De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering.
Let op! Veel mensen hebben het idee dat ze eerst over hun eigen risico heen moeten zijn, voordat ze in aanmerking komen voor vergoeding. Dat is niet zo. De aanvullende verzekering staat los van het basispakket en het eigen risico

Waar

De praktijk is gevestigd in Coevorden en in Meppel

Adres: Van Ewijcklaan 35 

*Vanaf 1 april is de praktijk gevestigd in het oude Aleida Kramer ziekenhuis in Coevorden

Adres: Meindert van der Thijnensingel 1 7741 GB Coevorden

Op vrijdag ben ik werkzaam in het centrum voor chinese geneeswijzen: Zhong Hé Tang in Meppel

Wilt u op die dagen een afspraak maken, dan kunt dat doen door mij een bericht te sturen, of telefonisch kontakt met mij op te nemen.

 

 

Wat te doen bij onvrede of u wilt een klacht indienen

Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden mee bent. Het best is om dit met mij te bespreken. Mocht u van mening zijn dat u een klacht in wilt dienen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van beroepsverening Zhong.

Uiteindelijk kan het geschil worden voorgelegd aan de geschillencommisie van koepel Kab, die is erkend door het ministerie van VWS.

Meer informatie is te vinden op de websites van beroepsverening Zhong en koepel Kab.

https://zhong.nl

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/acupunctuur

https://www.zorgwijzer.nl/vergoedingen/shiatsu

https://kab-koepel.nl

 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) in heel Europa van toepassing. In Nederland wordt de GDPR doorgevoerd onder de naam AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In deze nieuwe Privacywet is geregeld dat u moet weten hoe wij met uw gegevens omgaan. Het is dus mijn taak u daarover te informeren. Lees daarom mijn privacyvoorwaarden Privacy-statement-4